TIPSA – Örebro läns IPS-anhöriga

TIPSA – Örebro Läns IPS-anhöriga är en förening med anhöriga till personer med IPS, instabil personlighetsstörning, det som tidigare kallades för borderline.

Föreningen startades efter att flera av dagens medlemmar träffats på DBT-teamets utbildning, Familjeband. Idag är TIPSA medarrangör av Familjeband och har i några år nu regelbundet arrangerat cafékvällar, föreläsningar och haft möten med politiker, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

TIPSA arbetar för att utgöra ett stöd till anhöriga till personer med IPS. TIPSA arbetar också med information kring diagnosen samt med att motverka fördomar.

TIPSA är en förkortning där T står för länsbokstaven i Örebro län. IPS är en förkortning av Instabil personlighetsstörning. A är en förkortning av anhöriga.

DBT, nämnt ovan, står för Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. Örebro läns landsting.

Läs mer på Region Örebros webbplats om DBT.

kontakt@tipsaorebro.se
Orgnr 802459-1326

Copyright © TIPSA Örebro