Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr/person och kalenderår.
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro 747-2400.
Ange ditt/era namn vid inbetalningen. Ange även mejladress så att du kan få utskick som riktas till våra medlemmar.

Avgifterna är föreningens enda inkomst, så vi behöver din hjälp för att kunna arbeta mot våra målsättningar.
(Målsättningarna finner du under rubriken TIPSA och i våra STADGAR (som finns på sidan ”Styrelse”)).

Copyright © TIPSA Örebro