Arkiv

Arkiverat: ”Program för våren 2017”

Tisdag 24 januari – Samtal om hur vi har det och hur vi kan stödja våra anhöriga. Vi tänker även igenom frågeställningar inför samlingen i februari (se nedan).

Tisdag 28 februari – Representanter från Patientnämnden kommer på besök. De berättar om sin verksamhet och vi får tillfälle att samtala och ställa frågor.

Onsdag 29 mars kl 18.30 – 19.00 – Årsmöte. Vi ser tillbaka på föregående år och rustar för kommande.

Onsdag 29 mars – Förening för Psykiatrisk Samverkan. Vi får ett intressant besök där vi lyfter fram frågor som är aktuella i våra sammanhang.

Torsdag 4 maj – Ändrat program: Cafékväll där vi kommer med tips, idéer och planerar framåt. AF-besöket flyttas till hösten 2017.


Arkiverat: ”Program för hösten 2016”

Tisdag 6 september – Cafékväll
Samtal om hur det är att vara anhörig eller vän till en person med diagnosen IPS.

Torsdag 29 september – Anhörigdagen
Anhörigdagen 2016 i Conventum Congress kl. 14:00-19:00.
Stor utställning av anhörigföreningar mm och två intressanta föreläsningar.
Kom gärna och hälsa på vid TIPSAs bord.

Måndag 3 oktober – Öppet hus på DBT
DBT-enheten har öppet hus kl 18oo-20oo. De finns på Skolgatan 36-38 Hus C (inte långt från sjukhuset).
Verksamheten presenteras, behandlare och behandlade berättar och TIPSA medverkar.

Tisdag 11 oktober – Cafékväll
Berättelser ur livet:

Hur kan vi stödja våra anhöriga utan att dräneras?
Hur orkar vi med våra egna liv?
Vi samtalar och delar med oss av våra erfarenheter.

Tisdag 8 november – OBS! Samlingen är inställd!

Tisdag 6 december – Cafékväll
Samtal om hur det är att vara anhörig eller vän till en person med diagnosen IPS.

Arkiverat: ”Program för våren 2016”

Måndag 22 februari – Cafékväll

Tisdag 15 mars – Cafékväll. Samtal om hopplöshet och hopp.

Tisdag 19 april kl. 18.30 – Årsmöte (dagordning.pdf)

Tisdag 19 april – Öppen samling om stöd. Vem kan få boendestöd? Vad är en kontaktperson? Lena Andersson, ansvarig för kommunens boendestöd, samt ytterligare någon som arbetar med dessa frågor, besöker oss för att berätta och svara på frågor.

Tisdag 10 maj – Cafékväll med intressant besök från DBT-enheten i Örebro. Anna Burger Sjödin, som är Enhetschef, och Linda Holländare, som är en av enhetens behandlare, medverkar under kvällen. Vi får ställa frågor och samtala om arbetet idag och i framtiden.


Arkiverat: ”Program för hösten 2015”

Tisdag 1 september

Cafékväll. ”Min resa”. Anhörig(a) berättar om sina erfarenheter. Vi får också tid för utbyte av erfarenheter och samtal om vad vi kan göra för att förbättra vår egen och våra anhörigas situation. Det blir även en liten stund med planering och funderingar på hur höstens program ska se ut. Välkommen!

Onsdag 28 oktober

Cafékväll. Samtal om hopplöshet och hopp.

Torsdag 26 november

Cafékväll. Öppen samling med kvällens gäst JOHAN STECZKO från DBT-enheten.

Information om Familjeband, som är en kurs för anhöriga till personer med diagnosen IPS.

Vi samtalar även om situationen vi som som anhöriga lever i.

Välkommen.

Arkiverat: ”Program för våren 2015”

Här kan du se information för vårens planerade samlingar. De hålls i Anhörigcentrums lokaler Tulegatan 8 (Vasastan) klockan 19-21 om inte annat anges. Samlingarna är öppna för alla intresserade. Sidan uppdateras när vi kan berätta mer om samlingarnas innehåll.

Onsdag 25 februari
Cafékväll. ”Min resa” En anhörig berättar om sina erfarenheter. Vi får också tid för utbyte av erfarenheter och samtal om vad vi kan göra för att förbättra vår egen och våra anhörigas situation.

Tisdag 17 mars
Cafékväll. Program ännu ej fastställt.

Tisdag 21 april 18.30-19
Årsmöte med val och förhandlingar.

Tisdag 21 april 19-21
Cafékväll efter årsmötet. ”Det finns hopp!” Josefin berättar om hur det är att leva med diagnosen IPS. Hon berättar om sin resa genom DBT och om hur annorlunda hennes liv ser ut idag. Läs mer här bredvid. Frågor och efterföljande samtal.

Onsdag 20 maj
Cafékväll. Vi får besök av Jenny Steen, en av regionens främsta politiker. Tillsammans med henne ska vi samtala om hur vi kan förbättra situationen för personer med diagnosen IPS och för oss anhöriga.
Välkommen!

Arkiverat: ”Program för hösten 2014”

Torsdag 25/9 – Cafékväll (Inbjudan.docx)

Måndag 13/10 – Cafékväll med Anna Bürger Sjödin, som är Enhetschef på DBT-enheten, samt någon från DBT-teamet. Frågor och samtal omkring arbetet idag och i framtiden.

Onsdag 12/11 – Cafékväll med Hans Hallander, psykolog, som berättar om studien av hur anhörigas deltagande i anhörigutbildningen Familjeband påverkat patienternas upplevelser och välmående. Vi får också tid för utbyte av erfarenheter och samtal om vad vi kan göra för att förbättra vår egen och våra anhörigas situation.

Tisdag 9/12 – Cafékväll med Mats Dahlén, sjuksköterska på Affektiva mottagningen inom öppenvården

Övriga händelser:
2 oktober – Anhörigdagen (kl 13-19) på Conventum, där Tipsa har ett bord. Se mer info: Info.PDF

6 oktober – DBT har Öppet Hus (kl 18) på DBT-enheten med information och intressanta föredrag.

22 oktober – Anhörigcentrums informationsträff om anhörigföreningar (kl 15.30-17.30). Tipsa är en av de föreningar som medverkar.


Arkiverat: ”Program för våren 2014”
3 februari
Öppet hus på DBT-enheten i Örebro.

Lär dig och ställ frågor om dialektisk beteendeterapi och om vårt behandlingsprogram för vuxna och ungdomar.
Mer info: Se bloggpost, klicka här.

Onsdag 26 februari kl 19.00-21.00
Cafékväll: ATT VARA BORDERLINEANHÖRIG

Anhöriga berättar om sin väg från förtvivlan till hopp.
Samtal och frågor.
Fika till självkostnadspris
Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8 (Vasastan), Örebro

Torsdag 20 mars kl 18.30-19.00
ÅRSMÖTE

Val och förhandlingar.
Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8
Alla intresserade är välkomna.

Torsdag 20 mars kl 19.00-21.00
Cafékväll: ANHÖRIGA OCH STÖDVERKSAMHET

Samtal om hopplöshet och hopp. Medverkan av representant för Anhörigcentrum. Vi kommer också att prata om kommande samlingar (se nedan). Fika till självkostnadspris. Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8

28 april kl 19.00-21.00
Möte med psykiatrin: ANHÖRIGA EN RESURS

Samtal med personal och chef från psykiatrins akutmottagning. Någon med diagnosen borderline berättar om sin resa. Fika till självkostnadspris. Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8.

Tisdag 27 maj kl 19.00-21.00
Möte med politiker: VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

Ett möte med politiker som har vården som sitt ansvarsområde.
– Köerna för DBT-behandling
Anhörigutbildningen Familjeband som både landstinget och Tipsa bedriver
– Hur anhörigföreningen kan vara en del av stödet till berörda

Fika till självkostnadspris
Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8


Arkiverat: ”Program för hösten 2013:”

3 okt kl 11.30-18.30: Anhörigdagen
Plats: Elimkyrkan, Nygatan 10
Tipsa och många andra anhörigföreningar har utställning och information. Föreläsningar.
A3-affisch.pdf

3 okt Medmänniska för vardagen – caféträff med Tipsa och Immanuelskyrkan i samarbete.
Plats: Café Immanuel, Ekersgatan 15
18.30 Caféet öppnar – fika till självkostnadspris
19.00 Information om IPS och om anhörigföreningen, personlig berättelse om hur det är att ha IPS, samtal och frågor.
Medverkande: Anna Demetriades från DBT-enheten, representanter från Tipsa, m fl.

7 okt Öppet hus på DBT-enheten
Plats: Skolgatan 36-39, hus C
18.00 Information för alla som vill veta mer om DBT (Dialektisk Beteendeterapi), Familjeband (utbildning för anhöriga) och Tipsa (anhörigföreningen).
Anmäl dig gärna på tel. 019-602 90 60

INSTÄLLT: 5 nov Skoindustrimuséet
Tipsa-kvällen 5 november i Kumla är tyvärr inställd.

11-17 nov Demokrati- och toleransveckan
Läs mer på www.orebro.se/toleransveckan

14 nov kl 19-21 Hur ser vi på psykisk ohälsa?
OBS: Nytt datum.
Cafékväll med föredrag och samtal.
Johan Steczko, psykolog på DBT-enheten, redogör för sitt examensarbete ”Utvärdering av Familjeband”.
Johan svarar på frågor, vi samtalar om tolerans i ett anhörigperspektiv och så blir det fika.
Lokal: DBT-enheten, Skolgatan 36-38 hus C

10 dec kl 19-21: Cafékväll
19:00 till 21:00
Anhörigcentrums Café, Tulegatan 8


Arkiverat: ”Program för våren 2013:”

Tisdag 28 maj kl. 19
Cafékväll
Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8
Information här

Måndag 22 april, kl 19. DBT-rapport
Läs inbjudan

Tisdag 9 april, kl 19 Årsmöte
Val och förhandlingar. Därefter café med samtal och planering.
Plats: Anhörigcentrums café, Tulegatan 8
Alla intresserade är välkomna.

Måndag 18 mars, kl 19-21 Cafékväll
Arrangör: Tipsa
Plats: Anhörigcentrum, Tulegatan 8 (Vasastan)

Måndag 4 februari, kl 18 Öppet Hus.
Information om DBT-enhetens verksamhet, familjeband, anhörigföreningen mm
Arrangör: DBT-enheten
Plats: DBT-enhetens lokaler, Skolgatan 36-38, hus C

Måndag 25 febr. kl 19-21 Cafékväll.
Öppen samling där vi samtalar om vår situation som anhöriga till personer med diagnosen IPS. Vi pratar även om kommande samlingar.
Arrangör: Tipsa
Plats: IUC:s lokaler
Storgatan 24
Info om Cafékväll 2013-02-25 (PDF)


Arkiverat: ”Program för hösten 2012:”

Måndag den 27 augusti kl 19.00-21 träffas vi igen för att prata med varandra och fundera kring höstens aktiviteter. Bl a har vi fått en bra kontakt med Örebro kommuns anhörigcentrum och i samverkan med dem kommer vi bl a att vara medarrangör i en föreläsning den 18 oktober om hur det är att leva med diagnosen boarderline.
Plats: IUC-lokalen på Storgatan 24

Fredag 31/8 kl 12.30-15.30 Anhörigcentrum 10 år! Öppet hus med tårta, tal, tipspromenad, bakåt- och framåtblickar. Kom och gå när du vill under eftermiddagen! .
Arrangör: Anhörigcentrum
Plats:Tulegatan 8

Tisdag 4/9 kl 12.00 Sopplunch anordnad av Folkpartiet. Tema: Anhörigcentrums råd för funktionshindrade.
Plats: Anhörigcentrum, Tulegatan 8.

Onsdag kl 26/9 kl 19-21 Möte med inbjudna representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samtal om samarbete, bemötande, möjligheter och svårigheter.
Arrangör: Tipsa
Plats: IUC-lokalen.

Torsdag 4/10 kl 11.30-17.00 Annhörigdag. Föreläsningar och utställningar. Information av organisationer i Örebro. Se länk.
Arrangör: Anhörigcentrum
Plats: Elimkyrkan Nygatan 10.
Klicka här för mer information (PDF)

Torsdag 18/10 kl 17.30-20 ”Våga säja ja till livet” – Om att övervinna diagnosen borderline. Föreläsning av Jouanita Törnström med diagnosen Borderline samt med erfarenhet av djup depression och ätstörning.
Arrangör: Tipsa, Anhörigcentrum, m fl
Plats: Anhörigcentrum, Tulegatan 8
Klicka här för mer information (PDF)

Tisdag 27/11 kl 19-21 Öppen samling. Vi samtalar om vår situation som anhöriga till personer med diagnosen IPS. Vi planerar även kommande samlingar.
Arragör: Tipsa
Plats: Anhörigcentrums café
Tulegatan 8 (Vasastan)
Info om Cafékväll 2012-11-27 (PDF)


Arkiverat: ”Program för våren 2012:”

Tisdag 7 februari Öppet hus – Vi fikar och samtalar om IPS, Tipsa, mm

Torsdag 8 mars Föreläsning – Maja berättar om hur det är att leva med IPS. Vi samtalar också om situationen för oss anhöriga.

Måndag 16 april 18:30 – Årsmöte. Val och förhandlingar 19:00 – Öppet hus

Torsdag 10 maj – Samtal med politiker i landstingets nämnd för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vi fortsätter samtalen från 2011 om frågor som känns angelägna för oss anhöriga och personer med IPS.

Copyright © TIPSA Örebro