TIPSA går samman med Föreningen för Psykiatriskt Samarbete

Föreningen TIPSA kommer under våren 2018 gå samman med anhörigföreningen FPS (Föreningen för Psykiatriskt Samarbete). Där kommer TIPSA att utgöra en arbetsgrupp och driva ”våra” frågor vidare.

Vi har haft flera samtal med FPS och är glada över att nu få arbeta tillsammans med dem. Gå gärna in på www.psykiatrisktsamarbete.se och läs mer om verksamheten. Du kan också hjälpa till att sprida denna information genom att i Facebook

Årsmöte
Torsdag 1 mars kl 19:00 har TIPSA sitt årsmöte. Vi träffas i Örebro Anhörigcentrums lokaler (Tulegatan 8 i Vasastan).
Förutom de vanliga ärendena kommer vi att fatta beslut om uppgående i FPS.
Välkommen!

Medlemskap
Från och med detta år är det i FPS du får bli medlem när du vill fortsätta stödja arbetet vi bedriver. Det här, från föreningens hemsida, skriver vi under på:

”Du kan vara stödmedlem utan krav på engagemang eller aktiv medlem som vurmar för särskilda frågor. Ditt medlemskap ger oss ytterligare styrka och inflytande att kunna påverka attityder, bemötande, den psykiatriska vården och stöttning till anhöriga. Ditt medlemskap innebär också att vi blir fler som kan påverka myndigheter för att få en bättre vård för de drabbade.”

Copyright © TIPSA Örebro